border-address-top
Dr. Deleersnijder Roderik
Hazelarestraat 8
2020 Antwerpen

Tel: 03 238 55 10
border-address-bottom

2.Vakgebied (zie ook www.vaatkliniek.be)
2.1 Veneuze pathologie en klachten
2.1.1 Varices (ook spataders, aderspatten)
2.1.2 Flebitis, thrombose:
2.2 Arteriele pathologie en klachten
2.2.1 Atherosclerose (slagaderverkalking)
2.2.2 Aneurysma:
2.3 Thoraxchirurgie of heelkunde op de borstkas:

2.1 Veneuze pathologie en klachten

2.1.1 Varices (ook spataders, aderspatten)

 • De veneuze circulatie in de benen bestaat uit diepe en oppervlakkige aders. De oppervlakkige aders kunnen onder invloed van toenemende hydrostatische druk en verzwakking van de aderwand verbreden,  hierdoor ontstaan ontsierende varices.  Dit kan gaan van kleine oppervlakkige penseelvarices tot zware opliggende convoluten.  Hoewel de oppervalkkige aders in normale toestand weinig functioneel belang hebben, kunnen varices erg hinderlijke klachten veroorzaken.
 • Voorbeschikkende factoren voor verzwakking van de aderwand zijn genetisch (familiaal), bij vrouwen hormonale belasting (vooral  tijdens de zwangerschap)en toenemende leeftijd.  De druk op de aders wordt meestal veroorzaakt door lange tijd rechtstaan (meestal beroepshalve) en overgewicht. Warmte veroorzaakt meestal een toename van de klachten.
 • Meestal zorgen varices voor louter esthetische of functionele klachten zoals avondlijke krampen, rusteloze benen, zware en vermoeide benen soms zelfs vochtophoping in de benen.  Bij vergevorderde varices kan er, ten gevolge van een slechte circulatie in de huid, ook eczeem of zelfs een open wonde ontstaan (veneus ulcus).
 • De diagnose wordt enerzijds op zicht gesteld, anderzijds wordt een evaluatie van de onderliggende circulatie door middel van een echodoppler of duplex toestel gemaakt.
 • De behandeling van varices is vooral afhankelijk van de uitgebreidheid ervan. De meeste functionele klachten kunnen door middel van het dragen van steunkousen verbeterd worden. Indien men de varices wil verwijderen zijn er meerdere mogelijkheden.
  Kleine, oppervlakkige varices worden meestal met sclerotherapie behandeld, wat grotere takken met schuimsclerotherapie (ook wel foamsclerotherapie). Indien de oppervlakkige ader van aan de oorsprong verbreed en ziek is, kan deze best operatief behandeld worden, ofwel door de ader heelkundig te verwijderen (ook stripping genoemd) ofwel door hem te verhitten (radiofrequente ablatie, thermoablatie).

2.1.2 Flebitis, thrombose:

 • Wanneer een klonter in een ader ontstaat spreekt men van een thrombose. Dit gaat steeds met een ontsteking van de ader gepaard, ook wel flebitis genomend.
 • Afhankelijk van de lokalisatie spreekt men van oppervlakkige of diepe veneuze thrombose (of flebitis). Bij een oppervlakkige flebitis ziet men meestal een pijnlijke, rode verkleuring thv de oppervlakkige ader. Een diepe veneuze thrombose veroorzaakt meestal een pijnlijk, gezwollen en blauwrood verkleurd been.

2.2 Arteriele pathologie en klachten

2.2.1 Atherosclerose (slagaderverkalking)

 • Slagaderverkalking is een veelvoorkomende ziekte welke vooral bij toenemende leeftijd voorkomt. Daarnaast zijn de grootste risocofactoren: familiale belasting, roken, suikerziekte, verhoogde bloeddruk en verhoogde cholesterol.
 • Theoretisch kan slagaderverkalking in elke slagader van het lichaam voorkomen,  meestal treft de ziekte slagaders in de hals-hersenen, de buik en buikorganen (vooral darmen en nieren) de benen en het hart.
 • De klachten zijn afhankelijk van de plaats en de ernst  van de verkalkingen. In de hals hersenregio kan slagadervalking tot een beroerte of hersenbloeding lijden. Ter hoogte van de buik ontstaat er verminderde doorbloeding van de darmen en nieren, gepaard gaande met pijnlijke krampen na het eten en vermagering, en of verminderde werking van de nieren. Indien er vernauwingen ontstaan ter hoogte van de buikslagader  of beenlagaders ontstaat claudicatio of etalageziekte. Dit is het optreden van pijnlijke verzuurde spieren (vooral in de kuit, soms ook dij en bil) bij het wandelen, typisch verdwijnt de pijn dan weer wanneer men even rust. In verdere stadia kan er ook aanhoudende pijn in de voet ontstaan, soms gepaard met wonden aan de tenen of de voet.
 • De behandeling bestaat steeds uit enerzijds medicatie en zo nodig operatief ingrijpen.

2.2.2 Aneurysma:

 • Met een aneurysma wordt een abnromale verbreding van een bloedvat bedoeld. Theoretisch kan dit overal in het lichaam plaatsvinden maar meestal gaat het om de aorta in de borstkas of buik, of de slagader in de kniekuil. Ook thv de hersenen kunnen aneurysmata voorkomen.
 • Als aneurysma’s te groot worden kunnen ze gevaarlijk zijn wegens de kans op scheuren en ernstige bloeding als gevolg, daarom is het tijdig opsporen zeer belangrijk, dit kan in de meeste gevallen via een echodoppler of duplex.

2.3 Thoraxchirurgie of heelkunde op de borstkas:

 • Binnen onze dienst worden vooral de longen en de ruimte tussen de longen (mediastinum) behandeld, zowel voor goedaardige als kwaadaardige aandoeningen. Bij deze laatste wordt dit steeds in multidisciplinair overleg met longartsen en oncologen gepland.
 • De meeste ingrepen kunnen zowel via open chirurgie of een kijkoperatie gebeuren.

Personen die misbruik maken van deze agenda worden opgespoord en gerechtelijk vervolgd.
Alle patiëntgegevens zijn vertrouwelijk en worden enkel door de behandelende geneesheer gebruikt.

Created by Sanmax